Küresel krizi aşmak için 6 yol

  • Ana Sayfa
  • Küresel krizi aşmak için 6 yol
Küresel krizi aşmak için 6 yol
G-20 zirvesinin ardından liderler küresel finans krizini aşmak için 6 karar aldı.Abone olWashington’da yapılan G-20 zirvesinde dünya liderleri ev sahibi ABD ile dünya mali krizinin aşılması için etkin biçimde birlikte çalışma kararı aldı.

Zirvenin sonuç bildirisinde Türkiye’nin de bulunduğu G-20 liderleri, IMF ve Dünya Bankası’nda reform yapılması için anlaştı. Zirvede k google ads service onuşan ABD Başkanı George Bush, “Şimdiye dek gereken önlemler alınmamış olsaydı 1929-1930’un Büyük Bunalımı’ndan beter mali krize dünya girebilirdi” dedi.

20 liderleri dünya mali krizinin aşılması için 6 yol belirledi:

Mali sistemi reformdan geçirmek ve kalkınmayı sağlamakta karar alındı.
Eylem planında mali sisteme güveni yeniden tesis edebilmek amacıyla 31

Mart 2009’a kadar öncelikle alınması gereken tedbirler sıralandı.
Liderler maliye bakanlarından 5 hususta öneri paketleri hazırlamalarını istediler.

Buna göre bakanlar muhasebe kayıtları tam şeffaf ve uyumlu hale getirmeli.
Piyasaları güçlendirirken, sistemle ilgili risklerin azaltılması ve şirketlerin yöneticilerinin maaşlarının gözden geçirilmesi konularında maliye bakanları görevlendirilecek.

IMF ve dünya bankası işleyişi hızlandırılarak görev alanları genişletilecek. Kalkınmakta olan ülkelerin IMF ve Dünya Bankası’nda görevleri daha geniş biçimde uygulama alanına geçirilecek.

Liderler 30 Nisan 2009’da İngiltere’de tekrar bir araya gelecek, bugün alınan kararların ne kadar hayata geçirildiğini masaya yatıracak.Kategori : GÜNCEL