Faizciye 1 ücretliye 5 lira

Faizciye 1 ücretliye 5 lira
İşçi ve memurlar, vergi yükünü taşımaya devam ediyor. Özellikle bir denge var ki çalışanları isyan ettiriyor.Abone olİşçi ve memurlar, vergi yükünü taşımaya devam ediyor. Bu yılın 10 aylık döneminde ücretlilerin maaşları karşılığında ödedikleri gelir vergisi tutarı 18,9 milyar YTL'yi buldu. Bu şekilde bankada parası olanlar 1 öderken, ücretlilerin ödediği vergi 5 olarak Pvp server belirlendi.

Ocak-Ekim döneminde ücret ve ücret sayılan ödemelerden 18 milyar 949 milyon 81 bin YTL gelir vergisi tevkifatı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 435 milyon 589 bin YTL olan vergi tevkifatına göre, bu yıl ücretlinin ödediği gelir vergisinde yüzde 22,8'lik artış meydana geldi.

2007 yılında ücretlerden kesilen vergiler, toplam gelir vergisi tevkifatının yüzde 53,3'ünü oluştururken, söz konusu oran bu yıl yüzde 54,8'e yükseldi.

Buna karşılık 2007 yılının ilk 10 ayında 3 milyar 516 milyon 210 bin YTL olan mevduat faizlerinden kesilen stopaj tutarı, bu yıl aynı dönemde 4 milyar 179 milyon 818 bin YTL'ye çıktı. Mevduat faiz ödemelerindeki tevkifatın, toplam tevkifat içindeki payı ise yüzde 12,15'den yüzde 12,09'a geriledi.

Kurumların dağıttıkları kar paylarından 2 milyar 12 milyon 370 bin YTL gelir vergisi kesilen Ocak-Ekim döneminde, tevkifat tutarı, yatırım indiriminde 1 milyar 75 milyon 629 bin YTL, serbest meslek işleri karşılığı yapılan ödemelerde ise 794 milyon 618 bin YTL oldu. 10 ayda repo gelirlerinden de 124 milyon 193 bin YTL tevkifat yapıldı.


Kategori : GÜNCEL